Jobroad
جابرود یک سرویس رایگان معرفی مشاغل خارج از کشور برای متخصصین ایرانی است و هیچ گونه منفعتی از سرویس ارایه شده نمی برد. ما در جابرود خدمات مهاجرت و اقامت و تحصیلات در هیچ کشوری را ارائه نداده و تنها تخصصمان معرفی کارفرمایان خارجی با مشاغل مناسب برای ایرانیان به شما می باشد.
هزینه های جابرود از طریق تبلیغات می شود.

شما می توانید از طریق فرم مقابل با ما در تماس بوده و یا مستقیمن به ایمل زیر پیام ارسال نمایید :
[email protected]
تماس با ما

Captcha