مهندس راه حل های فنی
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : ژاپن
تاریخ آگهی : ۹ تیر ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
تخصص : MYSQL
NOSQL
C / C++
VB
SQL
مدارک : لیسانس مهندسی
بازگشت
توضیحات

Requirements:

Experience: ۱۰-۲۰ years

Required: Candidates needs to be based in Japan currently with valid Visa

Domain: Information technology (IT)

Languages: Java, C#/VB.Net, PL/SQL, etc.

Database: Oracle, etc.MUST HAVES:

- Design the solutions for cross-functional multi-platform systems

- Knowledge of enterprise architecture practices, procedures, standards and guidelines

- Knowledge of retail industry.

- Has to be from a hands-on background.Key Accountability:

- Fluency in Japanese and Conversational level of English is must.

- Strong understanding of the architecture guardrails and reference architectures, and contributes to their development.

- Possesses solid understanding of the retail industry and industry trends.

- Leads the development of architecture runways required across projects within a domain and provides day-to-day technical leadership/ guidance to the delivery team.

- Functions independently and partners with others to set direction. Work in progress is reviewed on an exception basis.

- Other Duties, Responsibilities, and Activities as Assigned.
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 108 )

Captcha

وبلاگ