مهندس انبارش داده
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : عربستان
تاریخ آگهی : ۹ تیر ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : ETL
MYSQL
NOSQL
SQL
مدارک : لیسانس مهندسی
بازگشت
توضیحات

تجربه قوی با معماری های مختلف مدیریت داده مانند Warehouse Data ، Data Lake ، Data Hub و فرآیندهای پشتیبانی مانند ادغام داده ها ، حاکمیت ، مدیریت ابرداده

توانایی قوی در طراحی ، ساخت و مدیریت خطوط لوله داده برای ساختار داده شامل تحول داده ها ، مدل های داده ، منطق ، طرحواره ها ، ابرداده و مدیریت حجم کار.

تجربه قوی در کار با مجموعه داده های بزرگ ، ناهمگن در ساخت و بهینه سازی خطوط لوله داده ، معماری خط لوله و مجموعه داده های یکپارچه با استفاده از فن آوری های سنتی ادغام داده ها. این موارد باید شامل ETL / ELT ، تکرار داده ها / CDC ، حرکت داده های پیام محور ، طراحی و دسترسی به API و فناوری های ورودی و ورود به داده های آینده مانند ادغام داده های جریان ، CEP و مجازی سازی داده ها باشد.حداقل شش سال یا بیشتر از سابقه کار در رشته های مدیریت داده از جمله ادغام داده ها ، مدل سازی ، بهینه سازی و کیفیت داده ها و یا مناطق دیگر که مستقیماً با مسئولیت ها و وظایف مهندسی داده ها مرتبط هستند.
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 109 )

Captcha

وبلاگ