مدیر تضمین کیفیت سیستم های انفورماتیک
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : عربستان
تاریخ آگهی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : سیستم های اطلاعاتی
زیرساخت انفورماتیک
ITIL
COBIT
مدارک : مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

Essential Profile:
  • ۱۲+ years proven experience in quality assurance & quality control related area or IT / database systems management in which ۶+ years in quality IT systems related years.

  • Good knowledge of database, on-line and project management software solutions.

  • Bachelor&#۳۹;s Degree in Engineering, Information Technology or related field.

IT quality assurance manager oversee all quality testing, maintenance, and deliverable associated with an organization&#۳۹;s information technology initiative.They are involved in managing continuous quality improvement to ensure the delivery of the best possible IT products and services.With the organization&#۳۹;s larger strategic plan as the foundation,OA managers oversee all activities conducted by the quality assurance team, including testing, evaluating, and optimizing applications and information technology processes.Managers develop and promote best practices and protocols to be followed in quality assurance testing.Kind Regards,
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 112 )

Captcha

وبلاگ