برنامه جهانی غذا
سازمان ملل
طبقه بندی : کاری / فرهنگی / بشر دوستانه
کشور : عراق
تاریخ آگهی : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : مهارت برنامه ریزی و سازماندهی
مایکروسافت پاورپوینت
مایکروسافت اکسل
کار در محیط پر استرس
مدارک : مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

ABOUT WFP


 The United Nations World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian organization, saving lives in emergencies, building prosperity and supporting a sustainable future for people recovering from conflict, disasters and the impact of climate change.In ۲۰۱۹, WFP assisted over ۷۱۱,۰۰۰ people in Iraq. Through providing food for vulnerable people, skills to build futures and enhanced social protection, WFP is helping the Iraqi government build people’s resilience and food security.For more information, see wfp.org/countries/iraq and ar.wfp.org/countries/iraq
ORGANIZATIONAL CONTEXT


 The job holder reports to the National Programme Policy Officer Head of Baghdad Field Office.
JOB PURPOSE


 To perform monitoring activities within a specific coverage area and provide reports to support the effective delivery of assistance packages.
KEY ACCOUNTABILITIES (not all-inclusive)


 ۱-Verify the planned movements and distribution of food or non-food items, reporting issues or discrepancies to the supervisor for timely resolution of problems to ensure that the quantity distributed and the quality of the operation is in line with WFP standards.۲-Verify the planned cash distribution by service providers, reporting issues or discrepancies to the supervisor for timely resolution of problems to ensure that the quantity distributed and the quality of the operation is in line with WFP standards.۳- Follow up the implementation of activities by our partners and ensure that all data and information reflected properly and accurately.۴-Maintain information records and monitoring plan documentation, such as records of commodity movements, payment process, and programme checklists, in order to assist in the effective delivery and distribution of food items and cash to beneficiaries.۵-Collecte assistance programme(s) data in accordance with clear direction, in order to support programme reviews and informative decision-making.۶-Liaise with cooperating partners and internal counterparts to gather feedback and comments to support programme reviews and improve services.۷-Receive and collate comments and feedback from cooperating partners, authorities, and beneficiaries, to support identifying programmatic issues with a view to fostering efficient operations.
۷-Provide guidance for cooperating partners on WFP operational practices, monitoring tools and methods in order to support them to complete self-monitoring tasks and to contribute to the visibility of WFP in the coverage areas.۸-Prepare field mission reports documenting programme implementation.۹-Follow set emergency response processes and procedures for emergency food assistance.۱۰- Any other required tasks.
STANDARD MINIMUM QUALIFICATIONS


 Education: Preferably University Degree. Minimum, secondary school with addition relevant training/diploma and most relevant work experience.Language: Language: Fluency in both English and Arabic.
DESIRED EXPERIENCES FOR ENTRY INTO THE ROLE


 • Has experience analysing programme output and outcome data.TERMS AND CONDITIONSTERMS
Position Title: Monitoring AssistantGrade: SC۴Contract: Service ContractDuty Station/travel: Anbar with frequent travel inside Iraq.Salary: Starting at USD ۱,۷۲۵ per month.Medical Plan: International valid medical plan for the staff member, spouse and dependents children under ۱۸ years
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 125 )

Captcha

وبلاگ