هماهنگ کننده آموزش های IT
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : عربستان
تاریخ آگهی : ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص :
مدارک : مدرک لیسانس دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

شرح نقش
 •      برنامه های آموزشی را طراحی و توسعه دهید

 •      روش ها یا فعالیت های آموزشی مناسب را انتخاب کنید (به عنوان مثال شبیه سازی ، راهنمایی ، آموزش در محل کار ، کلاس های توسعه حرفه ای)

 •      ارزیابی نیازهای آموزشی در کل سازمان را انجام دهید و مهارت ها یا شکاف های دانش را که باید رفع شود شناسایی کنید

 •      کمکها و مطالب آموزشی را طراحی ، تهیه و سفارش دهید

 •      ارزیابی اثربخشی آموزش و تعیین تأثیر آموزش بر مهارت های کارکنان و KPI ها

 •      پس از هر جلسه آموزشی ، از مربیان و کارآموزان بازخورد بگیرید

 •      با ذینفعان داخلی شریک شوید و در زمینه طراحی آموزش با کارشناسان ارتباط برقرار کنید

 •      سوابق به روز شده بانک اطلاعاتی درسی و سوابق آموزشی را حفظ کنید

 •      میزبان جلسات آموزش مربی برای متخصصان موضوعی داخلی باشید

 •      امکانات و تجهیزات داخلی را مدیریت و نگهداری کنیدبا احترام،Role Description
 • Design and develop training programs

 • Select appropriate training methods or activities (e.g. simulations, mentoring, on-the-job training, professional development classes)

 • Conduct organization-wide training needs assessment and identify skills or knowledge gaps that need to be addressed

 • Design, prepare and order educational aids and materials

 • Assess instructional effectiveness and determine the impact of training on employee skills and KPIs

 • Gather feedback from trainers and trainees after each educational session

 • Partner with internal stakeholders and liaise with experts regarding instructional design

 • Maintain updated curriculum database and training records

 • Host train-the-trainer sessions for internal subject matter experts

 • Manage and maintain in-house training facilities and equipmentKind Regards,
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 144 )

Captcha

وبلاگ