اپراتور اتوکد
Qatar Petroleum
طبقه بندی : کاری / مهندسی / عمران
کشور : قطر
تاریخ آگهی : ۶ آبان ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : اتوکد
3dMax
HVAC
مدارک : مدرک لیسانس دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

- انجام کلیه کارهای پیش نویس در بخش توسعه تأسیسات مطابق با الزامات کارکنان بخش پروژه ها و مطابق با رویه های QP.- نگهداری از پروژه های زیرساخت و ساختمان برای کلیه پروژه های QP در محدوده حوزه قضایی دپارتمان.- به وظایف تهیه پیش نویس و بررسی و بازیابی اسناد به دستور کارکنان بخش مانند کمک به ادعاهای پیشرفت ناپذیر ، کمک به تهیه نقشه های مناقصه و اسناد مناقصه ، و غیره - بررسی و بررسی نسخه سخت و نرم افزار "تایید شده برای ساخت" ( نقشه های AFC) و نقشه های "همانطور که ساخته شده است" توسط پیمانکار با بررسی اندازه گیری سایت و اطمینان از انطباق با استاندارد مهندسی QP برای پیش نویس (ESD-۱۰) قبل از صدور نقشه های "تایید شده برای ساخت" (AFC) و "به عنوان ساخته شده" و نقشه ها را با تمبرهای QP "AFC" و "As Built" مطابق با توصیه مهندسان مهر بزنید.- طرح ها و نقشه هایی را آماده کنید که تغییرات ایجاد شده در نقاشی های اصلی را با تهیه نقاشی های جدید یا علامت گذاری در نقشه های موجود از جمله چاپ های مادر نشان می دهد.- تدوین و نگهداری پرونده پروژه های AFC و "As-Built" در نسخه نرم و سخت برای تمام پروژه های انجام شده .Job Title : DRAFTMAN (CAD OPERATOR)Reference Code : EC-۲۰۰۲۹۱۲Company QPDepartment FMPrimary purpose of job- To carry out all the drafting works in the facility development section as per the requirements of Projects Section staff andin accordance with QP Procedures.-  To  keep  custody  of  Infrastructure  and  Building  facilities  drawing  for  all  QP  project  within  the  jurisdictional  area  of  thedepartment.-  To  carryout  drafting  and  document  review  and  retrieval  duties  as  directed  by  the  Section  staff  such  as  assisting  inevaluating progress claims, assisting in the preparation of tender drawings and tender documents, etc.- To review and check hard and soft copy of &#۳۹;Approved For Construction&#۳۹; (AFC) drawings and &#۳۹;As Built&#۳۹; Drawings submittedby  the  Contractor  by  verifying  with  the  site  measurements  and  ensure  conformance  to  QP  Engineering  Standard  forDrafting (ESD- ۱۰) prior to issuance of &#۳۹;Approved For Construction&#۳۹; (AFC) and &#۳۹;As Built&#۳۹; drawings and stamp the drawingswith the respective QP &#۳۹;AFC&#۳۹; and &#۳۹;As Built&#۳۹; Stamps as advised by the Engineers.-  Prepare  sketches  and  drawings  showing  changes  made  to  the  original  drawings  by  preparing  new  drawings  or  markalternations in the existing drawings including the mother prints.-  Compilation  and  record  keeping  of  project  AFC  and  "As-Built"  drawings  in  soft  and  hard  copy  for  all  completed  projectswithin the Departmental jurisdictional areas.Experience & Skills• Excellent computer skills in engineering design software, Auto CAD and ۳D Max.• Very good command of spoken and written English.• Knowledge of ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ and any QMS is desirable.• Minimum ۵ years’ experience in drafting, construction and surveying works. Must have general experience in Mechanical,HVAC, Electrical services drawings.Education•  Completion  of  Higher  Secondary  Education  followed  by  a  relative  Diploma  in  CAD  drafting  with  knowledge  of  surveyingand good drafting skills
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 150 )

Captcha

وبلاگ