مدیر IT - دو زبانه
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : عربستان
تاریخ آگهی : ۱۲ آبان ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : ISO 27001
ITIL
COBIT
مدارک : مدرک لیسانس دانشگاهی
لیسانس مهندسی
بازگشت
توضیحات

مشخصات مورد نظر:
 • حداقل ۸ سال تجربه مشاوره فناوری اطلاعات. داوطلب در یکی از زمینه های زیر تجربه خواهد داشت:

 • توانایی درک فرآیندهای تجارت و IT صنایع مختلف

 • قرار گرفتن در معرض روشهای مدیریت پروژه یا ارزیابی ریسک با ساختار مناسب

 • قرار گرفتن در معرض استاندارد و چارچوب های ISO ۲۷۰۰۱ / ITIL / CoBIT / ISO ۲۰۰۰۰

 • لیسانس علوم کامپیوتر یا فناوری اطلاعاتRole Requirements
 • Preparing risk based IT Consulting Project Plan;

 • Engage with IT Managers or mid-senior level clients in Consulting engagements related to ITIL, ISO ۲۷۰۰۱, COBIT, or other such standards;

 • Conduct opening and exit meetings with the client;

 • Prepare, discuss and finalize IT Consulting or Review reports;

 • Monitor and ensure the smooth conduct of the IT Consulting engagement;

 • Carry out assignments as per the Project plan and within the allocated time budget;

 • Review project files;

 • Train and provide guidance to junior staff in their areas of work for all round development;

 • Identify potential business development opportunities;

 • Maintain healthy relationship with all levels of the client personnel at all times;

 • Capable to handle multiple assignments across various industries 

Desired profile:Minimum ۸ years of IT Consulting experience. The candidate will have experience in one of the following areas:
 • Ability to understand business and IT processes of various industries

 • Exposure to a well-structured Project management or risk assessment techniques

 • Exposure to ISO ۲۷۰۰۱ / ITIL / CoBIT / ISO ۲۰۰۰۰ standards and frameworks

 • Bachelors in Computer Science or Information TechnologyCISA / CISSP/ PMP/ ITIL (Expert) is compulsory

 Bilingual language (English and Arabic) proficiency (strong written and oral

communication) is essential requirement for the role.

 Other potential certifications – ISO ۲۷۰۰۱ LA / ITIL (Foundation), CCIE (Security)
Kind Regards,
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 151 )

Captcha

وبلاگ