ادمین بانک داده SQL
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : عربستان
تاریخ آگهی : ۱۲ آبان ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : SQL
ETL
مدارک : لیسانس مهندسی
بازگشت
توضیحات

در زیر نقش ها و مسئولیت ها ذکر شده است:مسئولیت ها:

- اطمینان از عملکرد ، امنیت و در دسترس بودن پایگاه های داده SQL.

- مستندات و مشخصات را تهیه کنید.

- رسیدگی به روشهای متداول پایگاه داده مانند بروزرسانی ، پشتیبان گیری ، بازیابی ، مهاجرت و غیره

- انجام وظایف نگهداری منظم و اطمینان از موفقیت آمیز بودن پایگاه داده. 
The roles and responsibilities are mentioned below:Responsibilities:

- Ensure performance, security, and availability of SQL databases.

- Prepare documentations and specifications.

- Handle common database procedures such as upgrade, backup, recovery, migration etc.

- Performance regular maintenance tasks and ensuring successful back of database.JD:

- Strong proficiency with SQL and its variation among popular databases.

- DBA SQL Server for Production support, Designing High Availability Database Solutions Replication.

- Experience with some of the modern relational databases.

- Good knowledge and understanding of SQL Server database mirroring, replication, and log shipping.

- Experience in installing, patching and administrating SQL Server ۲۰۰۵,۲۰۰۸ through current releases.

- Skilled at optimizing large complicated SQL statements.

- Demonstrable experience of migration, upgrade and maintenance of multiple SQL Server Databases.

- Demonstrable experience with backups, recovery, performance tuning and optimization.

- Ability to plan resource requirements from high level specifications.

- Capable of troubleshooting common database issues.


Kind Regards,
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 152 )

Captcha

وبلاگ