مسئول سرمایه و ترژری
OSCE
طبقه بندی : کاری / اقتصادی / سرمایه
کشور : تاجیکستان
تاریخ آگهی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
فارسی
تخصص : مبانی اقتصاد
مایکروسافت پاورپوینت
مایکروسافت اکسل
مهارت برنامه ریزی و سازماندهی
کسب و کار خرده فروشی
FCMG
مهارتهای پیشرفته ارائه مطالب
مدارک : مدرک لیسانس دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

وظایف و مسئولیت ها

تحت نظارت مستقیم رئیس امور اداری و دارایی (CFA) و نظارت کلی رئیس مأموریت (مدیر صندوق) ، در صورت انتخاب شما ، واحد مالی را مدیریت خواهید کرد ، به کنترل عملیات مالی کمک می کنید و از داخلی اطمینان می دهید. سیستم های کنترل اجرا می شوند. به طور خاص ، مسئولیت این کار را خواهید داشت:۱. حصول اطمینان از استفاده صحیح از مقررات مالی ، قوانین و دستورالعملها و همچنین رویه های اوراکل و اینکه همه تعهدات ثبت شده و کوپن های پرداختی مطابق با آن تهیه شده اند. گزارش کارکنان محلی و بین المللی در مورد کاربرد و تفسیر موارد فوق؛۲. کمک به تهیه و ارایه برنامه رئیسی سالانه دفتر و پیشنهاد بودجه متحد.۳. تهیه گزارشهای مالی دوره ای برای استفاده داخلی و ارسال برای دبیرخانه سازمان امنیت و همکاری اروپا و برای مصارف خارجی (اهدا کنندگان ، نمایندگان و حسابرسان خارجی).۴- مشاوره در مورد ترتیبات بانکی مناسب و مدیریت دوباره پر کردن پول؛۵- نظارت بر مخارج بودجه (هر دو سهم یکپارچه و خارج از بودجه) ، اطمینان از اینکه موجودی بودجه در تعادل است و مخارج از تخصیص تصویب شده تجاوز نمی کند. اجرای اصلاحات لازم و تعدیل بودجه؛۶. حفظ روابط کاری در مورد مسائل مالی با واحدهای ذیربط در دبیرخانه ، هماهنگی کلیه امور مربوط به مشارکتهای خارج از بودجه و اجرای توصیه های حسابرسان داخلی و خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا؛۷. مدیریت و نظارت تیمی از کارمندان و دستیاران حرفه ای.۸- انجام وظایف مرتبط با دیگر از قبیل انصراف از سرپرست در صورت لزوم.
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 79 )

Captcha

وبلاگ