مشاور امنیت شبکه و IT
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : کویت
تاریخ آگهی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
عربی
تخصص : CISA
مدیریت پروژه
تفکر استراتژیک
کار در محیط پر استرس
مهارت برنامه ریزی و سازماندهی
مدارک : لیسانس مهندسی
بازگشت
توضیحات

Job Description


 • Reviewing systems architecture / design to assess and improve information security

 • Assess the current state security posture, envision future state and provide implementation roadmaps to our clients in IT security projects

 • Provide enterprise security strategy and project manage IT security solution implementation

 • Advise clients on ISO ۲۷۰۰۱ standards and manage ISO ۲۷۰۰۱ project implementation

 • Perform risk assessment and advice on risk treatment plan

 • Develop IT security policies, procedures and baseline standards

 • Prepare, discuss and finalize IT security assessment reportsSkills


 • Hands-on experience in IT security consulting, implementation and maintenance of IT security solutions such as Firewalls, Anti-Virus System, Security Management Systems, IDS / IPS and other similar solutions

 • IT security consulting experience or worked in industry with the primary responsibility of managing IT security solutions

 • Worked / used various IT security tools, scripts, programs to carry out penetration tests and risk assessments

 • Mandatory Academic qualifications: BE / B.Tech or any graduation

 • Preferred professional qualifications: CISA / CISSP / CISM / CEH / CHFI / GIAC / CCIE or equivalent qualifications or equivalent qualifications

سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 83 )

Captcha

وبلاگ