مدیر ساپورت خدمات انفورماتیک
Jobskey Consultancy UK LTD
طبقه بندی : کاری / مهندسی / انفورماتیک
کشور : امارات متحده عربی
تاریخ آگهی : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
زبان : انگلیسی
تخصص : ITIL
COBIT
مدارک : مدرک لیسانس دانشگاهی
بازگشت
توضیحات

Proven work experience in leading or mentoring in an service delivery management role;Minimum ۵ years of experience in service delivery roles;Experience of working in a public transportation organisation would be advantageous, but not essential;ITIL or COBIT Certified at “Foundation” or equivalent;BSc of Science or Business Administration or higher;Excellent organisational skills with ability to manage multiple services;

Clear communicator with problem-solving aptitude;

Proficiency in English.
سرویس ارسال درخواست کار
سرویس جابرود به شما کمک می کند تا مشخصات خود را به کارفرما ارسال نموده و مقدمات مراحل استخدام خود را فراهم اورید
توجه داشته باشید که این یک سرویس رایگان بوده و جابرود هیچ نقش و منفعنی در فرایند شغل یابی و استخدام نداشته و اطلاعات شما فقط در صورت موافقت شما در بانک داده های کارجویان ما ذخیره می گردد.
دارای توانایی های زبان مورد نیاز
دارای توانایی های تخصصی مورد نیاز
دارای مدارک مورد نیاز
تمایل دارم اطلاعاتم در بانک کارجویان جابرود ذخیره گردد
Captcha


گزارش آگهی ( کد : 98 )

Captcha

وبلاگ